Wij adviseren over communicatie, ontwerpen uw huisstijl, drukwerk of website, bedenken uw campagne en verzorgen illustraties, kaarten en infographics. Altijd in nauwe samenwerking met u als opdrachtgever, altijd met respect en aandacht voor de inhoud en altijd met een creatief, aansprekend, helder en – vooral – functioneel resultaat.

Huis van Leusden

In 2018 betrok de gemeente Leusden, samen met twee maatschappelijke organisaties een nieuwe werkplek: Huis van Leusden. Bij de opening stond er voor alle gebruikers een koffertje met ‘gebruiksaanwijzing’ en surprises klaar.

 

Placeholder image
Placeholder image

Goodie Bag Reinsdorf

In 1917 openden Carl Otto Reinsdorf en zijn vrouw Gesina Elfferich aan de Arnhemse Velperbuitensingel een winkel voor optiek, bandages, corsetten en kunstledematen.
Ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum krijgt iedere klant dit jaar een goed gevulde goodie bag.

 

Placeholder image
Placeholder image

Restyling huisstijl SLIM

Stadsregio Arnhem Nijmegen en de wegbeheerders streven samen naar een goede verkeersdoorstroming in de regio. Dat doen we met het programma SLIM; Samen Leidend In Mobiliteit.
Restyling huisstijl met online ’huisstijlhandboek’ (voor Nies en Partners)

 

Placeholder image
Placeholder image

Logo, beeldmerk, woordmerk of vignet

 
Placeholder image 
Placeholder image 
Placeholder image 
Placeholder image 
Placeholder image 
Placeholder image 

Corporate identity

Voor werving- en selectiebureau Career Factory ontwikkelde L-Seven Design de huisstijl.

 

Placeholder image
Placeholder image

Huisstijl

Van oudsher de basis van iedere huisstijl: logo - briefpapier - enveloppen - visitekaartje.

 

Placeholder image
Placeholder image

Nieuw product

Wizzwizz is in Nederland ontwikkeld en geproduceerd speelgoed. L-Seven Design verzorgde ontwerp en productie van huisstijl en productfolder.
Placeholder image Placeholder image

Projectcommunicatie

Regelmatig verzorgt L-Seven Design projectcommunicatie voor projectontwikkelaars als Trebbe, Latei en Heijmans en verhuurders als Rebo.

 

Placeholder image
Placeholder image

Projectcommunicatie

Placeholder image
Placeholder image

Kalender Phase to Phase

12 bijzondere stroomstoringen in stripvorm.
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Huis van Leusden

Illustraties schutting bouwplaats Huis van Leusden.

 

 

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Vijftig jaar netbeveiliging

Tijdens storingen komen monteurs van elektriciteitsbedrijven nogal eens onbekende apparaten tegen. In een simulatieprogramma leren zij virtuele storingen in “echte” lokale netwerken oplossen.

 

Placeholder image
Placeholder image
Alle relais en verklikkers in het Enexis-netwerk werden voor het programma natuurgetrouw getekend.

 

Placeholder image
Placeholder image

Cartografie eindrapport Veiligheid Nederland in Kaart

Per hectare is met een innovatieve methode het risico voor personen, de economische schade en de maatschappelijke ontwrichting in kaart gebracht.

 

Placeholder image
Placeholder image
Van elke dijkring zijn naast de risico's, ook de belangrijkste faalkansen berekend.

 

Placeholder image
Placeholder image

Powerpoint toolkit Rijkswaterstaat

Voor medewerkers van Rijkswaterstaat was de Rijkshuisstijl te beperkt. Om te voorkomen dat er een wildgroei aan eigen oplossingen zou ontstaan, werd een toolkit aan specifieke iconen en illustraties ontwikkeld. (voor gloedcommunicatie, i.s.m. Lauwers-C)

 

Placeholder image
Placeholder image

Van Ampère tot Lorentz

L-Seven Design verzorgt sinds 2006 een kalender voor Phase to Phase. Voor de eerste kalender werden de belangrijkste ontdekkers op het gebied van elektriciteit geportretteerd.

 

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
 
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Alternatieve energiebronnen

Een serie over slimme en innovatieve technieken voor energieopwekking.

 

Placeholder image
Placeholder image

Plattegronden en situatietekeningen

Heldere plattegronden en situatietekeningen helpen de aspirant-huizenkoper beslissen.

 

De ontwikkeling van de vermogenschakelaar – het doven van de vlamboog.

 

Placeholder image
Placeholder image
Infographics eindrapport Veiligheid Nederland in Kaart.

 

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
De vier spanningsniveaus van het elektriciteitsnet

 

Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
L-Seven Design verzorgde, in samenwerking met Lauwers-C, ontwerp en productie, kaartmateriaal en infographics van het eindrapport (voor gloedcommunicatie).
Placeholder image
Placeholder image

Website MBO-today

MBO-today informeert op onafhankelijke wijze over ontwikkelingen binnen het middelbaar beroepsonderwijs.
Website met al het nieuws over het MBO (met Lauwers-C).
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Presentatie Deltamodel

Het Deltamodel wordt gebruikt bij de waterstaatkundige onderbouwing van beleidskeuzes voor de lange termijn.
L-Seven Design maakte gebruik van Prezi om voor gloedcommunicatie de korte film te produceren waarmee het Deltamodel-congres van Rijkswaterstaat werd geopend.
Placeholder image  
Placeholder image  
Placeholder image  
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Naslagwerk "Netten voor distributie van elektriciteit"

Phase to Phase nam het initiatief voor een nieuw en actueel naslagwerk voor de elektriciteitssector. Met steun van Alliander en Agentschap NL verscheen "Netten voor distributie van elektriciteit" met meer dan 700 pagina's actuele kennis in hardcover. Binnen een jaar al verscheen een tweede oplage van nog eens 1.500 exemplaren.
Inmiddels is het boek voor iedereen beschikbaar op de website van Phase to Phase.
Placeholder image
Placeholder image

My first electricity book

De belangrijkse uitvindingen op het gebied van elektriciteit in de vorm van een kinderboek. Relatiegeschenk voor Conferentie Elektriciteitsdistributie CIRED.
Placeholder image
Placeholder image

Vastgoedcommunicatie

Voor projecten van vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars als Trebbe, Heijmans, Rebo en Latei verzorgt L-Seven Design verkoop-/verhuurdocumentatie. 
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image
Placeholder image

Affiches en advertenties

w
Placeholder image
Placeholder image

Best cases voor het middelbaar beroepsonderwijs

De Bloemlezing implementatieplannen Nederlandse taal en rekenen mbo bevat een bonte verzameling van interessante voorbeelden uit de implementatieplannen die mbo-instellingen hebben opgesteld. De voorbeelden gaan over visie en beleid, strategie en aanpak, effectmeting en bijzondere activiteiten. (voor Ravestein en Zwart)
Placeholder image
Placeholder image

L-Seven Design
Jezuïetenstraat 27
6823 PG Arnhem [ route ]

(026) 44 22 503
info@l-seven.nl
 

Aangesloten bij beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers bno.

Placeholder image

© 2020

Design is thinking made visual. Saul Bass